خود را موظف به رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی می دانیم