شمار قربانیان کرونا در آمریکا از مرز ۵۰۰ هزارنفر می گذرد

برآوردهای انجام شده نشان می دهند که شمار قربانیان بیماری کووید -۱۹ در ایالات متحده تا پایان ماه فوریه ۲۰۲۱ به بیش از ۵۰۰ هزار نفر افزایش می یابد.