فراخوان جمع‌آوری کمک‌های مردمی استان بوشهر برای هم‌وطنان سیل‌زده