مقالات همایش پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا کتاب می‌شود

کتاب «مجموعه‌مقالات همایش بین‌المللی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی کرونا بر حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع فرهنگی خلاق و هنرهای سنتی» فروردین‌ماه ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.