دستور تولیت آستان قدس رضوی برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده