سرپرست گروه تلاوت و نغمات شبکه قرآن سیما منصوب شد

محمد هادی صلح‌جو با حکم مدیر شبکه قرآن و معارف سیما به عنوان سرپرست گروه تلاوت و نغمات این شبکه منصوب شد.