ملت ایران در برابر توطئه های پنهان دشمنان هوشیار باشد

اسالم- امام جمعه اسالم گفت: امروز دشمن سعی دارد از مسیر امنیت خارجی، سلامت، معیشت و امنیت داخلی به ما ضربه بزند لذا ما باید در مقابل نقشه‌های دشمنان هوشیار و بیدار باشیم.