مدیران باید ارتباط منطقی و صحیح با رسانه‌ها داشته باشند

زنجان-استاندار زنجان گفت: مدیران باید ارتباط منطقی و صحیح با رسانه‌ها داشته باشند زیرا دنیا بر مبنا و مدار رسانه‌ها می‌چرخد و مدیرانی که با رسانه‌ها در ارتباط باشند موفق هستند.