«صلح غیررسمی» رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی به نقل از نتانیاهو