ویژه‌نامه سروش باعنوان «شهید بی‌مرز» روی پیشخوان آمد

ویژه‌نامه مجله سروش به‌مناسبت اربعین سردار شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی با عنوان «شهید بی‌مرز» منتشر شده و روی پپشخوان مطبوعات آمد.