راه ارتباطی ۴۰ روستا در کهگیلویه و بویراحمد مسدود است