حضور ۴۰ آمبولانس در شلمچه وخرمشهر/ فعالیت ۴۵۰ نیرو دربخشهای مختلف