مقابله با مواد مخدر در خانواده آغاز شود/ پاکسازی اطراف حرم

شیراز- رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر استان فارس گفت: خط مقدم مبارزه با مواد مخدر خانواده ها هستند که می توانند با حساسیت بیشتر از اعتیاد تعداد بیشتری از افراد جلوگیری کنند.