مراکز صنعتی استان بوشهر پیوست فرهنگی و اجتماعی را مدنظر قرار دهند

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: همه ادارات مراکز صنعتی در استان بوشهر پیوست فرهنگی و اجتماعی را مد نظر قرار دهند.