تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری آذربایجان از ۱۰ مهرماه استارت می خورد