مشکلات ری با ۸ ساعت کارحل نمی شود/سپردن پست های مدیریتی به جوانان

ری- فرماندار ری با بیان اینکه باید در ری کار صورت بگیرد گفت: مشکلات ری با۸ساعت کارحل نمیشود و ضروری است که پست های مدیریتی به جوانان سپرده شود.