شام غریبان امام رضا (ع) در کاشمر

کاشمر _ مراسم شام غریبان و خطبه خوانی در شام شهادت امام رضا(ع) در کاشمر برگزار شد.