غبارزدایی از ذهن فراموشکار ایرانی/نگاهی به کتاب «سکه تقدیر»

نویسنده کتاب «سکه تقدیر» تلاش دارد با قبول دشواری‌های راه، با مثال‌هایی از فرهنگ خودمان به ذهن فراموشکار ایرانی یادآوری کند آنچه از خانه‌ همسایه به مشام می‌رسد بوی کباب نیست.