دشمن به وسیله فضای مجازی می‌خواهد فرهنگ غربی را غالب کند