دولت باید پاسخگوی وضعیت تأسف بار و خودساخته بورس باشد

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید پاسخگوی مشکلات اقتصادی کشور و وضعیت خودساخته بورس باشد.