پنج شنبه - 23 ارديبهشت - 1400
|
2021 - May - 13
|
RSS
|
تبلیغات
|
تماس با ما

قیمت کرایه تاکسی در تهران سال 98

نرخ مصوب سال 98
کد خطمبدامقصدنرخ سواری سال 98نرخ ون سال 98نرخ ضریب سرعت
111ميدان تجريشميدان سربند24000 1.76
112پایانه مینی سیتیبیمارستان محک ، شهرک خلبانان25000 1.42
113میدان هفتم تیرپایانه دستواره46000350000.83
114ميدان تجريشدرکه3200001.22
115پایانه ارمولنجک-دانشگاه شهید بهشتی28000200001.72
116پایانه ارمخیابان آصف ، اسد آباد ،زال زر24000180001.76
117ميدان قدسچهارراه پاسداران3200001.06
118ميدان قدسمیدان چيذر24000180001.32
119پمپ بنزين ولنجکولنجك2100001.36
121پایانه ارمپایانه شهید نظری60000420001.04
122ميدان قدسامام‌زاده قاسم - نخجوان2300001.63
123پایانه متروقائممجتمع دانشگاهی ولایت15000120001.68
124پایانه ارمکرج95000630000.69
125ميدان قدسدارآباد29000220001.04
126میدان قدسپایانه سید خندان42000300001.14
127پمپ بنزين ولنجکدانشگاه شهيد بهشتي1700000.83
128ميدان قدسپایانه امام خمینی (ره)56000390001.21
129پایانه ارممیدان ولیعصر (عج)45000310000.98
132موزه دارآبادخیابان نارنجستان يكم17000110000.83
133پارك جمشيديهابتدای خیابان فیضیه1500000.84
134پایانه نوبنیادتقاطع خيابان ولي عصر (عج )-بزرگراه مدرس2900000.91
135پایانه لالهمجتمع دانشگاهی ولایت1500000.84
136پایانه ارمپل نصر4000000.9
139چهارراه ميني سيتيکوي لاله2100001.36
141میدان نیاورانپایانه نوبنیاد2300001.22
142خیابان سهيلخیابان مهر هشتم1500001.68
143ميدان تجريشاختیاریه2900000.91
144پایانه دستوارهپایانه مترو قيطريه28000240001.15
145ميدان تجريشآبك2500001.9
148پایانه شهرداریپایانه نوبنیاد28000220000.99
151پایانه شهرداریپایانه ميني سیتی35000240000.97
152پایانه نوبنیادبومهن - رودهن85000600000.66
153پایانه نظریپایانه نوبنیاد60000420000.76
155پایانه نوبنیادخيابان صنايع1500000.84
156پایانه ميني سیتیشهرک نفت - شهرک صدف2100001.36
157چهارراه مینی سیتیشهرک قائم2500000.95
159پایانه مینی سیتیپایانه نوبنیاد21000160000.82
161چهارراه ميني سيتيسوهانک2100001.02
163پایانه نوبنیادشهر جديد پرديس85000600000.99
167خیابان قیطریهپايانه امام خميني (ره)5300001.06
168پایانه شهرداریمحله ازگل35000230000.81
172پایانه ميني سیتیشهرک شهید محلاتي1700000.83
174ميدان قدسمیدان جماران -پارک جمشیدیه27000190001.3
177ابتداي خیابان صبوريانتهاي خیابان صبوري(کاشانک)1500001.68
179تقاطع بزرگراه مدرس - چمراندانشگاه شهيد بهشتي2100000.82
181ميدان تجريشكوي الهيه2300002.44
183پایانه مترو قیطریهاندرزگو - چیذر0200000.92
184پایانه مترو قيطريهدارآباد035000 
186پایانه مترو قيطريهمیدان درکه038000 
187پایانه شهرداریسربند022000 
188پایانه شهرداریمیدان درکه035000 
189پايانه شهرداريدانشگاه شهید بهشتی023000 
191پايانه شهرداريتله کابين توچال023000 
211میدان کتابپل مديريت1800000.83
212میدان شهید تهرانی مقدمپل مديريت2200001.5
213ميدان صنعتمترو شریف3000000.86
214دريان نوخیابان زنجان1800001.44
215میدان صنعتپایانه امام خمینی (ره)55000390001.27
216ميدان صنعتخیابان قائم مقام فراهاني40000290001.17
217ابتداي خیابان طاهر خانيانتهاي خیابان طاهرخاني1300000.88
218ابتدای خیابان ارغوانانتهای خیابان ارغوان1300000.88
219ابتدای كوي نصرانتهای كوي نصر130000 
221خیابان ايران زمينشهرك سينا1800001.44
224پل نصرخیابان پاتريس1700001.24
225پل نصرپایانه سازمان آب2300000.98
226پل نصرشهرک ژاندارمری2400001.06
227ميدان صنعتپل نصر2400001.06
228خیابان دريان نوخيابان حبيب الهي1700000.83
229فلکه دوم صادقیهابتدای خیابان مطهري37000250001.31
231ميدان صنعتپایانه شهید شیرازی3700001.17
233پایانه صنعتپایانه سید خندان38000300001.09
234پایانه سازمان آبپایانه سید خندان45000310000.98
235چهارديواريفرحزاد1700000.83
236بلوار مرزدارانشهرك پاس1700000.62
237پایانه صنعتميدان انقلاب اسلامی38000290001.09
238پایانه سازمان آبپایانه صنعت3000001.1
239پایانه سازمان آبپایانه ونك43000310001.18
241میدان پونک ( بلوار همیلا )پایانه ارم45000330001.25
242فلکه دوم صادقیهميدان توحيد2400001.06
243پایانه صنعتپل ستارخان2400001.06
244میدان شهید تهرانی مقدمشهرک بو علی1500000.84
245پایانه صنعتمیدان پونک (بلوار همیلا )3000001.1
246ميدان صنعتبوستان نهج البلاغه2000000.79
247ميدان صنعتمیدان شهید تهرانی مقدم2400001.06
249ميدان صنعتشهرک مخابرات2400001.06
251ميدان صنعتفرحزاد2400000.76
252ميدان صنعتميدان فاطمي33000230000.99
253شهرك ژاندارمريميدان فاطمي3100001.01
254انتهای گيشاميدان فاطمي3000001.28
255ميدان بوستانمیدان شهید تهرانی مقدم2200001.5
257میدان شهید تهرانی مقدمپایانه ونک35000240001.21
258پونک ( بلوار همیلا)پایانه ونك37000270000.96
259پایانه صنعتپایانه ونك31000240001.35
261میدان شهید تهرانی مقدممیدان بهرود2100001.36
262میدان شهید تهرانی مقدمميدان انقلاب اسلامی45000320001.14
263پایانه سازمان آبپایانه ارم55000410001.04
264پل نصرميدان انقلاب اسلامی24000190001.06
267مترو طرشتخیابان ستارخان(بازار سنتی)130000 
نرخ مصوب سال 98
کد خطمبدامقصدنرخ سواری سال 98نرخ ون سال 98نرخ ضریب سرعت
268ابتدای يادگارامام(ره)تقاطع فرحزاد - ایثار3500000.81
269پایانه شهید نظریمیدان شهید تهرانی مقدم47000340001.04
275پایانه صنعتپایانه شهید نظری3500001.08
276پایانه شهید نظریسه راه ضرابخانه51000370001.01
277پایانه شهید نظریپایانه سید خندان51000370001.01
279پایانه شهید نظریمينی سيتی62000450000.76
281میدان صنعتشهرک تامین اجتماعی2100000.59
282میدان صنعتشهرک پاسارگاد1500000.34
285میدان شهید تهرانی مقدمتقاطع خيابان ولي عصر (عج )-بزرگراه مدرس2500000.82
286پل مدیریتمیدان ونک3100001.35
287پل ستارخانمیدان ونک35000240001.08
288پل مدیریتمیدان انقلاب اسلامی3700000.88
289میدان صنعتپایانه ارم44000310001.21
291پایانه شهید نظریميدان ونك44000320000.95
293پایانه سازمان آبمیدان فاطمي35000250001.39
294میدان شهید تهرانی مقدمانتهاي خیابان 24متري1500000.84
295پایانه شهید نظریپل گیشا28000200000.86
296پایانه شهید نظریبیمارستان میلاد35000260000.88
297پایانه شهید نظریشهرک آزمایش2800000.99
298پایانه شهید نظریمیدان فاطمي37000270000.81
299پایانه سازمان آبسه راه ضرابخانه48000340001
311میدان ونکده ونك(دانشگاه الزهرا (س))18000130000.96
312ابتداي خیابان ميردامادانتهاي خیابان ميرداماد18000130000.96
313مترو قلهکچهارراه پاسداران19000150000.82
314مترو میردامادانتهای خیابان نلسون ماندلا35000250001.94
315پایانه ونکميدان توحيد34000240001.16
316پایانه ونکميدان المپيک040000 
319پایانه ونکپل نصر30000230001.1
322تقاطع خیابان ظفر- شريعتيتقاطع خیابان ظفر- مدرس18000140001.44
325میدان ونکولنجک ( دانشگاه شهید بهشتی)45000350001.25
326میدان ونکپایانه سیدخندان27000200000.93
328پایانه شهید حقانیکتابخانه ملی023000 
331میدان ونکپایانه نوبنیاد47000350001.21
333میدان ونکپایانه مغان40000270001.17
337ميدان ونکپایانه ارم40000280001.46
338پایانه ونکمیدان جمهوری اسلامی37000260001.05
339میدان ونکپایانه رسالت37000250000.96
341ميدان ونکخیابان شريعتي،ميرداماد2700001.08
342میدان ونکپایانه حقانی22000160001.12
343پایانه ونکپایانه كرج95000670000.75
344ميدان ونکسه راه گوهردشت100000700000.68
345ميدان ونکفازچهارم مهرشهر10000000.73
351میدان مادرپایانه سیدخندان2000000.92
353پایانه شهید شیرازیپایانه امام خمینی(ره)4300001.29
357میدان ونکمیدان هروی40000270001.3
358میدان ونکخیابان شهید عربعلی270000 
363چهارراه جهان کودکانتهای خیابان نلسون ماندلا30000210001.92
411پایانه رسالتپایانه مغان31000230000.9
412میدان رسالتشمیران نو1800000.96
413فلکه سوم تهرانپارسشهرک طالقانی1500000.56
415میدان رسالتدلاوران1900000.82
417میدان رسالتپایانه نوبنیاد3300000.89
418ابتدای شهید کردمیدان ملت1600000.7
419چهارراه اشراقمیدان ونک56000380001.13
421پایانه رسالت- مترو گلبرگمیدان هروی29000210001.46
422مترو فرهنگسرای اشراقمیدان رهبر24000 1.76
423مترو فرهنگسرای اشراقانتهای شهرک شهید بهشتی3000000.96
424مترو فرهنگسرای اشراقحکیمیه ابتدای خیابان بهشت35000 1.21
425پایانه سید خندانشیان - لویزان3400001.16
426شانزده متری دوممیدان ملت2100001.36
427چهارراه اشراقحکیمیه3200000.78
428خیابان فرجام - ابتداي خیابان سراجمیدان قنات کوثر1700000.83
429پایانه سیدخندانبنی هاشم-پایانه گیلان2000000.92
431مترو حسین آبادشیان - لویزان2100000.82
435چهارراه اشراقپایانه شهید نظری75000520001.12
436چهارراه اشراقمیدان رسالت2100000.82
437چهارراه اشراقمیدان رهبر2100000.82
438مترو تهرانپارسبوستان 1224000180001.06
439پایانه رسالتپایانه شهید نظری65000460001.09
441میدان هرویبوستان دوم پاسداران2100001.36
442پایانه رسالتمیدان صنعت51000380001.01
443پایانه رسالتفلکه دوم صادقیه57000400001.09
444پایانه رسالتمیدان قدس5000039000 
445لویزانپایانه مغان2100001.02
446شهید عراقیپایانه سیدخندان1800000.72
447میدان رسالتپايانه ميني سيتي3500001.08
448پایانه رسالتمیدان پونک57000440000.98
449میدان رسالتقنات کوثر2200000.75
451سه راه استخرمیدان نوبنیاد3600000.92
452چهارراه اشراقمیدان قدس65000420001.04
454میدان رهبرمیدان نوبنیاد4200000.84
455پایانه رسالتمیدان آرژانتین28000220000.86
456پایانه رسالتمیدان ولیعصر (عج)43000320001.08
457پایانه مغانپایانه امام خمینی (ره)56000380001.21
459مترو خواجه عبدا... انصاریمیدان ملت2200001.5
461مترو تهرانپارسفلکه چهارم تهرانپارس18000140000.96
462پایانه رسالتانتهای خیابان نیروی دریایی1400000.64
463مترو دردشتمیدان قنات کوثر24000180000.88
466مترو دردشتتقاطع سراج دلاوران1700000.83
467پایانه علم و صنعتشهرک فرهنگیان2800000.99
473پایانه رسالتمیدان رهبر3500000.88
475شهرک امیدپایانه نوبنیاد3000000.77
478مترو فرهنگسرای اشراقشهر جديد پرديس7500001.03
479مترو فرهنگسرای اشراقرودهن0600000.52
488چهارراه اشراقمیدان امام خمینی(ره)60000420000.9
489مترو دردشتانتهای سراج2100001.02
492استاد حسن بنامیدان امام خمینی (ره)4500001.25
495میدان رسالتشیان - لویزان2800000.86
498فلکه چهارم تهرانپارسمیدان رهبر2100001.36
511میدان پونك35متري گلستان1700000.83
512پایانه آزاديكرج7800000.82
514فلکه اول شهرانمیدان صنعت35000240000.97
515فلكه دوم صادقيهچهارراه گلوبندك47000360001.12
516پایانه جنت آبادميدان وليعصر (عج)56000410001.07
517پایانه آزاديفرديس8100000.86
518پایانه آزاديامام زاده داود (ع )12600001.13
519پایانه آزاديشهر گلستان065000 
نرخ مصوب سال 98
کد خطمبدامقصدنرخ سواری سال 98نرخ ون سال 98نرخ ضریب سرعت
521پایانه صادقیهجنت آباد تقاطع ایرانپارس3300001.11
522پایانه مترو صادقیهفلکه دوم شهران40000290000.9
524فلکه دوم صادقيهتقاطع فردوس - بهار جنوبی25000200000.75
525پایانه صادقيهميدان شهرزيبا3000001.54
526پایانه آزادیشهر قدس5000000.61
527فلکه اول شهراننیایش (تقاطع خیابان ولیعصر (عج))40000330000.98
528پایانه مترو صادقیهبلوار فردوس تقاطع ابراهیمی17000130000.83
529پایانه آزادیپایانه گوهردشت8000000.84
531پایانه مترو صادقیهباغ فیض انتهای مهستان2500000.71
532پایانه آزادیپایانه سترگ6300001.23
533جنت آبادپایانه شهید نظری4000000.98
534میدان شهر زيباپایانه شهید نظری4000001.17
535پایانه آزادیشهرک اکباتان2200000.75
536ابتدای خیابان اقبالپورانتهای خیابان اقبالپور1300000.88
537ابتداي خیابان بهنامانتهاي خیابان بهنام1300000.88
538پایانه آزادیفازچهارم مهرشهر8000000.84
539ابتدای خیابان نفتانتهای خیابان نفت1300000.59
542فلکه دوم صادقيهمیدان جمهوری اسلامی3300001.11
544میدان شهرزیباایستگاه شيشه مينا3000000.86
545ابتدای خیابان ناطق نوریانتهای خیابان مهستان1300000.3
546ابتداي خیابان معينانتهای خیابان معين1300000.88
547فلکه دوم صادقيهخیابان علی حسینی (لاله)1700000.83
548فلکه دوم صادقيهمیدان بهنام1700000.83
549فلکه اول شهرانمیدان ونك45000350000.92
550متروصادقيه(پايانه رزغربي)فلکه دوم صادقیه013000 
551پایانه مترو صادقيهمیدان شهر زيبا31000240001.16
552پایانه مترو صادقيهتقاطع فردوس - بهار جنوبی25000220000.82
553پایانه مترو صادقيهانتهاي جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس34000240000.93
554فلکه دوم صادقيهمیدان راه آهن4700001.12
555مترو صادقیهشهرک آپادانا0150000.84
557ابتدای بلوار شقایقانتهای خیابان شقایق1500000.84
558ابتداي خیابان ابوذر (کاشاني)انتهاي خیابان ابوذر(رسالت)1300000.88
559ابتداي خیابان شقايقانتهاي خيابان ميلاد دوم1300000.88
560انتهاي شقايق(پايانه ارم سبز)منوچهري(بهار)1700000.83
561پایانه آزادیميدان امام حسين (ع)43000310001.08
562ابتداي بلوار شاهين شماليانتهاي بلوار شاهين شمالي1300000.44
564ابتدای جنت آباد جنوبیتقاطع ايرانپارس2300000.82
565فاز دو اکباتانمیدان ونک47000370001.04
567میدان آزادی (ابتدای زیر گذر)میدان شمشیری026000 
568پایانه صادقیهفلکه دوم شهران3400001.04
572پایانه جنت آبادمیدان ونك42000320001.14
576شهرک اكباتانپایانه ارم6200000.94
577میدان پونکفلکه اول شهران2400000.88
579جنت آباد شمالیایرانپارس1700002.48
581شهرک اکباتانمیدان صارمی1700000.62
582خيابان دانش- پايانه آزادیشهرک آپادانا1700000.83
583پایانه جنت آبادمیدان صنعت31000230000.9
584پایانه جنت آبادپایانه سیدخندان50000350000.88
585فلکه اول شهرانمیدان ولیعصر (عج)047000 
589پایانه آزادیميدان امام خميني (ره)4700001.21
591پایانه شهرزیباکن1700000.62
592پابانه شهرزیباسولقان3500000.88
593پایانه شهرزیباشهرک بهاران2100001.02
594پایانه شهرزیبافلکه دوم شهران1900000.82
598فلکه دوم صادقیهسردار جنگل2800001.15
599فلکه دوم صادقیهخیابان پیامبر24000190001.32
611ابتداي خیابان حافظمیدان راه آهن370000 
612ميدان هفتم‌تيرميدان آرژانتين2200001.5
613خیابان حافظمیدان امام خميني (ره)3000001.54
614ميدان فاطميچهارراه گلوبندک32000230001.22
615ميدان هفتم‌تيرمیدان امام حسين (ع)22000160001.12
616مقابلASPشهرك والفجر1500000.84
617ميدان انقلاب اسلامیخیابان بیستم کارگرشمالی22000160000.9
618میدان ولیعصر (عج)میدان امام حسين (ع)3100001.62
619ميدان فاطميميدان ونک30000230001.1
621خيابان وصالخیابان حجاب1500000.84
622ميدان فردوسيپل کریمخان - ایرانشهر1500000.84
623تقاطع خيابان انقلاب اسلامی نجات الهيتقاطع خيابان كريم خان- نجات الهي1500000.84
624ميدان انقلاب اسلامیميدان هفتم‌تير24000180001.06
625ميدان انقلاب اسلامیميدان ونک40000300001.17
626ميدان انقلاب اسلامیسه راه گوهردشت95000680000.81
627ميدان هفتم‌تيرميدان آزادي43000320001.18
628ميدان انقلاب اسلامیکرج90000630000.8
629ميدان هفتم‌تيرميدان شهدا2800001.38
631ميدان انقلاب اسلامیپایانه آزادی2300000.98
632ميدان انقلاب اسلامیفلکه دوم صادقيه32000220001.22
633سه راه طالقانيزير پل چوبي22000160001.12
634چهارراه وليعصر (عج)ميدان آزادي3100001.16
635دوراهي يوسف آبادميدان ونک25000190000.95
636ابتدای الوندانتهای خیابان آفریقا3000001.28
637ميدان هفتم‌تيرميدان خراسان3200001.06
638ابتدای خيابان فاطميخيابان جمال زاده2300001.22
639میدان وليعصر(عج)چهارراه اشراق5500001.18
641ميدان هفتم‌تيرفلکه دوم صادقيه43000320001.18
643ميدان فاطميميدان هفتم‌تير2200001.12
644ميدان هفتم‌تيربلوار کشاورز-16آذر2200001.12
645ميدان آرژانتينمیدان امام خميني (ره)37000270001.5
646تقاطع خیابان ولیعصر (عج) - مدرسميدان هفتم‌تير4100001.21
647ميدان ونکميدان آرژانتين2200001.5
648ميدان انقلاب اسلامیپایانه ارم55000380001.04
649میدان ولیعصر (عج)میدان پونک48000360001
651میدان ولیعصر (عج)فلکه دوم صادقيه42000320001.39
652ابتدای خیابان الوندانتهای خیابان الوند1500001.05
711پایانه سید خندانمیدان هروی25000180000.95
712پایانه سید خندانمیدان انقلاب اسلامی40000280001.17
713پایانه سید خندانچهارراه اشراق37000260001.05
714پایانه سید خندانمیدان رسالت21000150000.82
715پایانه سید خندانخیابان بهار28000190001.15
716پایانه سید خندانمیدان پونک48000350001
717پایانه سید خندانمیدان امام حسین(ع)2800000.99
نرخ مصوب سال 98
کد خطمبدامقصدنرخ سواری سال 98نرخ ون سال 98نرخ ضریب سرعت
718پایانه سید خندانمیدان نامجو24000170001.32
719میدان سپاهاستاد حسن بنا ( مجيديه )2400000.76
721پایانه سید خندانمیدان ولیعصر (عج)35000240001.39
722میدان سپاهمیدان نوبنیاد3700000.96
723میدان سپاهسه راه معلم200000 
724پایانه سید خندانبیمارستان امام خمینی(ره)40000290001.3
725پایانه سید خندانچهارراه نظام آباد22000160001.12
726میدان نامجومیدان هفتم تیر3000001.92
727پایانه سید خندانچهاراه پاسداران25000170000.82
728پایانه روشندلانمیدان قدس5000001.05
731پایانه سید خندانمیدان نوبنیاد35000240000.97
732پایانه سید خندانمترومصلی019000 
733پایانه سید خندانمیدان هفتم تیر28000190001.38
734ابتدای بهار شیرازانتهای بهار شیراز1700001.24
735مترومصلیمیدان ملت028000 
736پایانه سید خندانفلکه سوم تهرانپارس- فلکه چهارم تهرانپارس40000290000.81
737ابتدای خیابان معلمچهارراه نظام آباد2200000.9
738استاد حسن بنا جنوبیچهارراه نظام آباد2000000.92
739پایانه روشندلان(پیچ شمیران)چهارراه پاسداران42000300000.96
741سه راه معلمپایانه میدان رسالت270000 
742خیابان زیتونمیدان هفتم تیر2200001.5
743چهارراه نظام آبادمیدان نامجو1600002.08
744ابتدای نامجومیدان نامجو1700001.24
746میدان نامجومیدان امام حسین(ع)2100001.36
811میدان نبوتابتدای خیابان مطهری3500001.08
812چهارراه تهرانپارسپایانه خاوران3700001.17
813فلکه اول تهرانپارسمیدان نبوت2400001.06
814میدان شقایقسه راه گلستان1700001.24
815چهارراه تهرانپارسپایانه آزادی7500001.03
816میدان نبوتسید خندان2500000.95
817مترو تهرانپارسچهارراه تهرانپارس1700002.48
818چهارراه تهرانپارسسید خندان3500001.08
821پایانه رسالتچهارراه تهرانپارس2500000.95
822پایانه رسالتگلستان نارمک1600000.7
823میدان رسالتمیدان امام حسین(ع)2800001.15
825پایانه شقایقمیدان رسالت2100001.02
829پایانه رسالتسی متری نارمک1900000.82
831فلکه اول تهرانپارسسه راه استخر2400001.06
832چهار راه تهرانپارسرودهن75000600000.62
833مترو فدکدانشگاه شهید رجایی022000 
834چهارراه تهرانپارسفلکه چهارم تهرانپارس2100001.02
835پایانه شقایققنات کوثر2500000.82
838میدان شقایقمترو دردشت1300000.44
839خیابان رشیدمیدان رهبر3500001.62
842چهار راه تهرانپارسرودهن -گیلاوند95000670000.62
843مترو گلبرگپایانه محلاتی37000270000.96
844ابتدای خیابان اثنی عشریابتدای خیابان همائی1300000.88
845ابتدای داودی (وحیدیه)ابتدای بخت آزاد1300000.88
911ابتداي خیابان استاد معينانتهاي خیابان 21متري جي1300000.88
913پایانه شمشیریفلکه دوم صادقیه34000240001.33
914میدان شمشیریکرج8500000.79
920میدان آزادیمیدان امام خمینی(ره)42000300001.14
922پایانه شمشیریشهر قدس5000000.63
924استاد معینانتهای خیابان سی متری جی19000130000.82
926میدان شمشیریشادآباد2800000.99
927پایانه شمشیریابتدای خلیج فارس3400001.04
929پایانه شمشیریتهرانسر39000280000.76
1011قصرالدشتکمیل(بوستان رضوان)1500000.56
1012مترو نوابمیدان بریانک1700000.62
1013مترو نوابکمیل(بوستان رضوان)1700000.83
1014خیابان مالک اشترپایانه آزادی2100001.02
1015مترو نواببوستان ولایت2900000.81
1017پل امامزاده معصوم(ع)میدان توحید2300000.98
1018بوستان رضوانمیدان توحید2300000.98
1019انتهاي خيابان امام خميني(ره)میدان حر1800000.72
1021میدان شمشیریشادمان2800000.86
1022مترو شادمانامامزاده عبداله(ع)24000180000.76
1023مترو نوابدانشگاه شریعتی3400000.85
1027ابتدای جیحونامامزاده عبداله(ع)130000 
1028خیابان قصرالدشتابتداي خیابان رودکي130000 
1111میدان انقلاب اسلامیمیدان امام حسین(ع)28000230001.15
1112میدان راه آهنشهرک شکوفه2800000.81
1113میدان انقلاب اسلامیترمینال جنوب3700001.17
1114میدان انقلاب اسلامیمیدان شمشیری3300000.99
1115میدان انقلاب اسلامیمیدان راه آهن2800001.38
1116میدان جمهوری اسلامیمیدان بهارستان2700001.08
1119میدان قزوینميدان وحدت اسلامي1600001.04
1121میدان انقلاب اسلامینازی آباد4000001.07
1122ميدان انقلاب اسلامیمترو حر1500000.84
1123میدان انقلاب اسلامیچهار راه گلوبندک3000001.54
1125میدان انقلاب اسلامیسه راه طالقانی2400001.06
1126ميدان انقلاب اسلاميچهار راه تهرانپارس5000001.12
1127میدان راه آهنمیدان ونک5500001.36
1131میدان رازیاسلام شهر5500000.74
1132میدان رازیشهرگلستان7000000.88
1135میدان قزوینمیدان شمشیری2100000.68
1136میدان راه آهنمیدان شمشیری2400000.76
1137میدان راه آهنخانی آبادنو2800000.77
1138مترو حرابتدای خیابان مخصوص2400000.59
1139سه راه جمهوری اسلامیچهارراه گلوبندک2400001.32
1141میدان قزوینمیدان ابوذر2400001.06
1211چهارراه گلوبندکپایانه شوش شرقی2400001.32
1212چهارراه مولویپایانه قدرت پاکی38000  
1213میدان خراسانچهارراه گلوبندک2400001.32
1214میدان امام خمینی(ره)میدان خراسان2400001.06
1215پایانه امام خمینی(ره)پایانه سید خندان42000300001.47
1216چهارراه گلو بندکچهارراه لشکر20000160001.34
1218پایانه امام خمینی(ره)میدان ونک45000320001.52
1219پایانه شوش شرقیچهارراه مولوی1800001.44
1221پایانه شوشچهارراه صفا3000001.1
نرخ مصوب سال 98
کد خطمبدامقصدنرخ سواری سال 98نرخ ون سال 98نرخ ضریب سرعت
1222پایانه شوش شرقیخیابان بهارستان250000 
1223بلوار قیامسه راه خیام2400000.88
1224پایانه شوشمیدان سپاه2800001.38
1227پایانه شوشپایانه سید خندان4000001.07
1228پایانه شوش شرقیپایانه آزادی5500001.36
1229سه راه مجاهدینابتدای خیابان پازوکی2800001.72
1234پایانه امام خميني(ره)ابتدای خیابان پامنار010000 
1235چهار راه گلوبندکميدان رازي2400001.32
1237پایانه امام خمینی(ره)خیابان زمزم023000 
1312میدان امام حسین(ع)چهارراه اشراق3700000.96
1313پایانه براریمیدان امام حسین(ع)2700000.93
1314چهارراه تهرانپارسحکیمیه - سرخه حصار3200000.78
1315پل خاقانیشهرک زینبیه1600000.42
1316متروکلاهدوزشهرک زینبیه1600000.42
1318پایانه براری ، مترو کلاهدوززیر پل خاقانی1900000.66
1319مترو شهید کلاهدوزانتهای چهارم افسریه35000240000.88
1323پایانه براریمیدان بهارستان28000210000.99
1324خیابان پنجم نیروی هواییمیدان رسالت2800000.99
1325پایانه براریمیدان شهدا21000150000.82
1326پایانه براریمیدان هفتم تیر40000290001.17
1327سی متری نیروی هواییخیابان اکباتان3200001.06
1328ابتدای خیابان پنجم نیروی هواییانتهای خیابان پنجم نیروی هوایی1500000.56
1329ابتدای خیابان اول نیروی هواییانتهای خیابان اول نیروی هوایی1300000.44
1331ابتداي خيابان صفاانتهاي خيابان صفا1300000.88
1332میدان کلاهدوزمیدان بسیج2500000.71
1334تهران نو (مهام )پایانه مترو ابن سينا1500000.42
1336چهارراه تهرانپارسمیدان راه آهن6500000.91
1337زیر پل خاقانیمیدان بسیج3500000.88
1338چهار راه تهران پارسمیدان امام حسین(ع)2700000.65
1411چهارراه كوكاکولاتقاطع شهید محلاتی1600000.7
1412خیابان پيروزي (مقداد)خیابان کريم شاهيان1300000.44
1414چهارراه میثمتقاطع خیابان میثم- خاوران1900000.66
1415خيابان پيروزي - پرستارخیابان افراسیابی1300000.44
1416میدان سرآسياب دولابخیابان شهيدقنطار2200000.75
1417خيابان نبي اکرم (ص)پل دوم بلوار ابوذر1300000.44
1418سه راه شكوفه - ابتدای پل امام علی(ع)خیابان شيوا- دهم فروردين21000150001.02
1419پل هفده شهريورپایانه محلاتی (مترو بسیج)1900000.66
1421چهارراه مصطفي خمينیپایانه محلاتی (مترو بسیج)24000180000.88
1423دانشگاه آزاد واحد جنوبميدان رسالت40000340000.98
1424انتهاي خیابان نبرد جنوبيپمپ بنزين خاوران1700000.62
1425خيابان جهان پناه (تقاطع 17شهريور)ميدان آيت اله سعيدي1300000.44
1426پل هجرتشهرک خاتم الانبیا2200000.75
1428ابتدای خیابان ده حقيانتهای خیابان ده حقي1700000.83
1434پایانه محلاتی (مترو بسیج)میدان امام خمینی (ره)30000230000.86
1435تقاطع محلاتي (نبرد)ميدان هفتم تير45000310001.25
1438دانشگاه آزاد (واحدجنوب)ميدان بهارستان35000250001.21
1439ميدان سرآسياب دولابميدان بهارستان2200000.9
1442ميدان خراسانميدان امام حسين (ع)3000001.54
1443خیابان شهید پاسدار گمنامميدان موتورآب1300000.44
1444ميدان امام حسين (ع)چهارراه آب موتور2200000.75
1511پايانه ثامن الحجج(ع)پایانه شهید خلجی4500000.81
1512پایانه ضلع جنوب بسیجچهارراه اشراق4500000.81
1513پايانه ثامن الحجج(ع)پل تهران نو3500000.81
1514پایانه ضلع جنوب بسیجپایانه رسالت (شهید خلجی)4400000.83
1515پایانه ضلع شمال بسیجاسلامشهر6500000.7
1516پايانه ثامن الحجج(ع)چهارراه تهرانپارس3800000.73
1517پایانه ضلع جنوب بسیجقیامدشت50000 0.83
1518پایانه ضلع شمال بسیجورامین7000000.54
1519پایانه ضلع جنوب بسیجپاکدشت5500000.64
1521شهرک رضویهپایانه مترو ترمینال جنوب35000250000.81
1522ابتدای 20متری افسریهانتهای 15متری افسریه15000 0.84
152520 متری افسریهمیدان بهارستان40000290000.9
1526پایانه ثامن الحجج(ع)مترو ترمینال جنوب30000200000.86
1527میدان خراسانقیامدشت55000 0.59
1528پایانه خاورانشهر ری35000 0.7
1529مشیریهمیدان خراسان3000000.7
1531میدان خراسانپاکدشت6500000.7
1532اتابکمیدان خراسان1700000.62
1533پایانه ضلع شمال بسیجمیدان شهرری3500000.81
1534شهرک کاروانمیدان خراسان3000000.7
1535ابتداي خيابان طيبانتهاي خيابان طيب1300000.88
1536میدان بسیجشهرک مسگر آباد1700000.83
1537پايانه ثامن الحجج(ع)پایانه آزادی7000000.92
1538پايانه ثامن الحجج(ع)میدان راه آهن3500000.7
1539پایانه ضلع جنوب بسیجشهرک خاورشهر3400000.67
1542بلوار امام رضا (ع)شهرک جمهوری (کیانشهر)1300000.44
1543خیابان منصورپایانه شوش شرقی2100000.82
1544میدان بسیجزیر پل رجایی2500000.57
1548خیابان خواجو کرمانیخیابان 17 شهریور1300000.44
1549مشیریهپایانه مترو ترمینال جنوب0250000.52
1554پایانه خاورانمسگر اباد2200000.75
1611ميدان راه آهنميدان شهرري4200001.04
1612ميدان راه آهنميدان شوش2300000.98
1613ميدان راه آهنباقرشهر4900000.81
1614پایانه سترگمیدان شمشیری4200001.04
1617ميدان راه آهننازي آباد(شکوفه)2000000.62
1618ميدان بهمنچهارراه اشراق7000001.08
1619ميدان شوشميدان شهرري3400000.93
1622ميدان شوشدولت آباد2800001.15
1623ميدان شوشكيانشهر2300000.82
1626نازي آبادمیدان شهرري2800000.86
1627نازي آبادسه راه خيام2800000.86
1628نازي آبادياغچي آباد1300000.44
1629ترمينال جنوبپایانه مترو علي آباد1500000.42
1631ترمينال جنوبميدان شوش1500000.84
1632ترمينال جنوبچهارراه مولوي2300001.22
1633پایانه سترگفلکه چهارم تهرانپارس7000001.03
1634پایانه سترگپایانه شهید خلجی6500001.09
1635ياغچي آبادميدان محمديه2800000.99
نرخ مصوب سال 98
کد خطمبدامقصدنرخ سواری سال 98نرخ ون سال 98نرخ ضریب سرعت
1636پايانه يادآورانكرج9000000.63
1637پايانه يادآورانسه راه مارليك8200000.62
1638پايانه يادآورانشهريار8000000.65
1649پايانه يادآورانسه راه آدران7500000.83
1651پایانه سترگميدان وليعصر (عج)3700000.96
1652پایانه سترگميدان ونک6200001.28
1655نازي آبادمترو علي آباد1700000.83
1656فلکه چهارم خزانهميدان امام خميني (ره)3000000.96
1657مترو شوشكيانشهر3000001.1
1658میدان بهمناسلامشهر500000 
1659خیابان بهمنيارميدان وصال1500000.84
1661مترو خزانهشهرك بعثت1500000.84
1663ترمينال جنوبميدان امام حسين (ع)4000001.3
1665ميدان شوشفاز 2 میدان تره بار4500001.25
1667ترمينال جنوبچهارراه تهرانپارس6000001.1
1712ميدان ابوذرمیدان راه آهن2300000.98
1713ميدان ابوذرميدان انقلاب اسلامي3200000.95
1715ميدان ابوذرمیدان رازی2300001.22
1718ميدان ابوذرمیدان سروری2200001.5
1719ميدان ابوذرميدان شمشيري2200001.12
1721میدان شمشیریمیدان بهاران2200001.12
1726میدان بهارانمترو زمزم1900000.82
1727ابتدای پیغمبریمترو زمزم2200001.12
1811بیمارستان شماره 2پایانه آزادی3700000.88
1812میدان شهید سروریپایانه آزادی35000250000.88
1813شاد آبادپایانه آزادی34000240000.78
1814ابتدای خلیج فارسانتهای خلیج فارس1300000.3
1819چهارراه یافت آبادشهرک ولیعصر- میدان زاهدی2300000.98
1821پل ساوهمیدان زاهدی2300000.98
1822شهرک سروستانچهارراه یافت آباد2100000.82
1823شهرک ولیعصر(عج)یافت آباد1700000.36
1824یافت آبادمیدان شمشیری23000180000.7
1825میدان زاهدیمیدان شمشیری2200000.64
1826شهرک حسینی فردوسپایانه آزادی25000180000.64
1828میدان سروریمیدان انقلاب اسلامی3700000.88
1831خیابان هفده شهریور(شاد آباد)میدان امیرالمومنین(ع)1700000.42
1832یافت آبادپایانه آزادی37000250000.88
1833شهرک ولیعصر(عج)پایانه آزادی37000250000.88
1834مترو نعمت آباداسلام شهر3700000.62
1836پایانه سروریمیدان بهمن2500000.64
1838پایانه سروریپایانه ثامن الحجج(ع)4700000.73
1839پایانه سروریمترو نواب3400000.93
1841مترو نعمت آبادمیدان معلم24000190000.59
1842مترو نعمت آبادیافت آباد28000200000.86
1912شهرک احمدیهمتروآزادگان2500000.44
1915میدان سرورینازی آباد2500000.71
1923میدان تره بارقرچک6300000.6
1925پایانه مترو شاهددانشگاه یادگار امام(ره)18000150000.58
1935دانشگاه فنیپایانه مترو علی آباد2500000.64
1942شهرک دولتخواهپایانه متروآزادگان1700000.83
1951خیابان شکوفهپایانه مترو علی آباد3100000.68
1955شهرک شکوفهصادقیه4100001.21
1966نعمت آباد(میدان دردشت)پایانه فیاض بخش032000 
1968پایانه مترو شاهدشهرجدید پرند80000560000.54
1969شهرک شکوفهمیدان محمدیه31000 0.81
1971شهرک رسالتمیدان محمدیه370000 
1972باقرشهرقمصر1700000.62
1973پایانه مترو شاهدمیدان شهدا180000 
1974ابتدابلوارامام خمینی(ره)نیروگاه گازی ری1700001.24
1975باقرشهرقاسم آباد2100000.82
1976پایانه شریعتیخانی آبادنو(میدان ابن سینا)1800000.72
2011میدان شهرریمحله جوانمرد قصاب1900000.55
2012میدان شهرریحمزه آباد - متروشهرری1700000.83
2013میدان شهرریشهرک منتظری1700000.83
2014بیمارستان فیروز آبادی (شهرری )قاسم آباد380000 
2015ابتدای خیابان 24 متری (شهرری )انتهای شهرک علائین1800000.58
2016پایانه زکریای رازی (شهرری )دولت آباد2200000.9
2018ابتدای خیابان 24 متری (شهرری )جاده نظامی2200000.9
2019ابتدای خیابان 24 متری (شهرری )ورامین7000000.66
2021ابتدای خیابان 24 متری (شهرری )شهرک صالحین1600001.04
2022ابتدای خیابان قم (شهرری )باقر شهر2500000.52
2023ابتدای خیابان قم (شهرری )کمربندی رجائی2200000.75
2024پایانه مترو جوانمرد قصابصفائیه17000120000.5
2025مترو جوانمرد قصابقرچک047000 
2026پایانه مترو جوانمرد قصابمیدان معلم - حسن زاده19000130000.55
2027پایانه جوانمرد قصابابتدای خیابان شهید غیبی (هایبرسان)17000110000.83
2028پایانه مترو شهرریباقرشهر2500000.64
2029ابتدای بهشتیگلحصار16000 0.26
2031پایانه مترو شهرریابتدای دیلمان1700000.83
2032کمربندی رجائیباقرشهر2500000.52
2033پارکینگ شهر ریگلحصار18000 0.96
2034مترو کهریزکشهرک صنعتی2700000.65
2035ابتدای عباس آباد علاقمندانتهای عباس آباد علاقمند1200000.24
2036کریم آبادشهرک مخابرات کهریزک1700000.62
2038قاسم آبادمیدان قائم (واوان)3500000.61
2039سه راه تقی آبادسه راه سیمان2400001.06
2043ابتدای بلوار قدسانتهای بلوار قدس1700001.24
2045پایانه مترو جوانمرد قصابدولت آباد22000150000.9
2047شهرک13 آبانصالح آباد شرقی1500000.56
2048فلکه دوم دولت آبادفیاض بخش4300001.08
2052قاسم آبادطرقوز آباد1700000.36
2055جاده ورامینکریم آبادتهرانچی1700000.83
2056فیروز آبادده خیر1700001.24
2059بیمارستان فیروزآبادی (شهرری)کمربندی جاده ساوه380000 
2066پایانه مترو شهرریفروشگاه شهروند2100000.59
2068پایانه مترو شهرریشهرک علائین2100001.02
2069مترو جوانمرد قصابپیشوا75000560000.52
2111ابتدای بلوار لالهپايانه آزادي35000250000.88
2113چهارراه ايران خودروشهرک کاج2200001.12
نرخ مصوب سال 98
کد خطمبدامقصدنرخ سواری سال 98نرخ ون سال 98نرخ ضریب سرعت
2114چهارراه ايران خودروپایانه آزادی3100000.54
2115سه راه ارجتره بار تهرانسر1800000.96
2116سه راه ارجابتدای خليج فارس1800000.58
2117شهرک دانشگاهپایانه آزادی3100000.48
2119شهرک استقلالتره بار تهرانسر1700000.83
2121تقاطع مخصوصپايانه ثامن الحجج(ع)7500000.78
2122تره بار تهرانسرميدان انقلاب اسلامی4900001.02
2123تهرانسرمترو صادقيه3500000.81
2126چهارراه ایران خودروشهرک دانش22000  
2211پایانه مترو چيتگرساحل2900000.81
2212مترو ايران خودروانتهای بلوار طبیعت21000150000.82
2214ميدان المپيکمیدان ساحل2500001.14
2216دهکده المپيکشهرک شهيد باقري3200000.78
2217ميدان اميرکبيرسه راه پارس خودرو2200000.64
2218پایانه مترو چیتگرانتهای بلوار کاج2200000.56
2219پایانه مترو چیتگرانتهای بلوار گلها2200000.5
2222دهکده المپيکمترو صادقيه3700001.05
2223دهکده المپيکفلکه دوم صادقيه37000260000.96
2224دهکده المپيکميدان آزادي38000280000.91
2231شهرک شهيد باقريميدان صنعت5400000.96
2243سه راه زیبادشتميدان اتريش1700000.83