امروز سه شنبه - 20 آذر - 1397
|
2018 - Dec - 11

قیمت تلویزیون

آخرین بروز رسانی 1397/03/31

لیست قیمت تلویزیون‌های سامسونگ (Samsung TV)

مدلقیمت (تومان)گارانتی
Samsung LED 49M69703,400,000سام سرویس
Samsung LED 50MU79803,900,000سام سرویس
Samsung LED 43KU79702,700,000سام سرویس 
Samsung LED 49M58752,500,000سام سرویس 
Samsung LED 49M69653,700,000سام سرویس 
Samsung LED 55MU79805,300,000سام سرویس 
Samsung LED 32M48501,200,000سام سرویس 
Samsung LED 40M58501,700,000سام سرویس 
Samsung LED 43M69602,500,000سام سرویس 
Samsung LED 55M69704,500,000سام سرویس 
Samsung LED 43MU79802,700,000سام سرویس 
Samsung LED 49KU79754,700,000سام سرویس 
Samsung LED 43M58752,000,000سام سرویس 
Samsung LED 55M69754,800,000سام سرویس 
Samsung LED 49M69753,700,000سام سرویس 
Samsung LED 75MU899019,700,000سام سرویس 
Samsung LED 40M59502,000,000سام سرویس 
Samsung LED 55Q7811,000,000سام سرویس
Samsung LED 55MU89907,200,000سام سرویس 
Samsung LED 55MU79956,000,000سام سرویس 
Samsung LED 40M58601,800,000سام سرویس 
Samsung LED 43M69702,700,000سام سرویس 
Samsung LED 55MS99958,900,000سام سرویس 
Samsung LED 65MU899011,600,000سام سرویس 
Samsung LED 55MU89957,500,000سام سرویس 
Samsung LED 40M58701,800,000سام سرویس 
Samsung LED 65Q7716,800,000سام سرویس 
Samsung LED 65MU1000015,600,000سام سرویس 
Samsung LED 65MU899512,600,000سام سرویس
Samsung LED 55MU100009,300,000سام سرویس
Samsung LED 65KS898513,100,000سام سرویس
Samsung LED 78KS999528,000,000سام سرویس
Samsung LED 65Q7818.000,000سام سرویس
Samsung LED 65KSC999512,700,000سام سرویس
Samsung LED 55Q779,300,000سام سرویس
Samsung LED 55MU79755,500,000سام سرویس
Samsung LED 49MU79754,300,000سام سرویس
Samsung LED 55K58903,100,000سام سرویس
Samsung LED 49M58902,600,000سام سرویس
Samsung LED 49M58702,500,000سام سرویس
Samsung LED 43M58902,200,000سام سرویس
Samsung LED 43K58902,100,000سام سرویس
Sansung LED 43M58702,000,000سام سرویس
Samsung LED 40M58901,800,000سام سرویس
Samsung LED 40K58901,700,000سام سرویس
Samsung LED 40K58501,600,000سام سرویس
Samsung LED 32K48501,150,000سام سرویس

 


 

لیست قیمت تلویزیون‌های ال‌جی (LG TV)

مدلقیمت (تومان)گارانتی
LG LED 49SJ800005,000,000گلدیران
LG OLED 65E7GI21,500,000گلدیران
LG LED 43LJ55000GI2,100,000گلدیران
LG LED 55UJ66000GI4,700,000گلدیران
LG OLED 55A7GI8,000,000گلدیران
LG LED 49UJ66000GI3,400,000گلدیران
LG LED 55LJ62500GI3,700,000گلدیران
LG LED 49UJ69000GI3,500,000گلدیران
LG LED 55UJ69000GI4,800,000گلدیران
LG LED 49UJ75200GI3,900,000گلدیران
LG LED 65UJ69000GI7,300,000گلدیران
LG LED 55UJ75200GI5,300,000گلدیران
LG OLED 55B7GI9,300,000گلدیران
LG LED 65UJ75200GI8,500,000گلدیران
LG LED 55LJ55000GI4,300,000گلدیران
LG LED 49UH65200GI3,500,000گلدیران
LG LED 65SJ9500010,500,000گلدیران
LG LED 65SJ85000GI10,000,000گلدیران
LG LED 55LJ625004,000,000گلدیران
LG LED 43UJ690003,200,000گلدیران
LG LED 49LJ55000GI2,800,000گلدیران
LG LED 49LJ521002,700,000گلدیران
LG LED 49LJ527002,600,000گلدیران
LG LED 43UJ66000GI2,600,000گلدیران
LG LED 43LJ62000GI2,300,000گلدیران
LG LED 43LJ52100GI2,100,000گلدیران
LG LED 32LW3001,400,000گلدیران

 لیست قیمت تلویزیون‌های سونی (Sony TV)

مدلقیمت (تومان)گارانتی
Sony LED KDL-43W800C3,600,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-55X7000D5,400,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-65XE70059,300,000بازرگانی ایران
Sony LED KDL-40RE3532,600,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-55XE85966,700,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-43X8000E3,700,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-65X9300E13,000,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-75X8500E15,800,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-49X7000E4,400,000بازرگانی ایران
Sony OLED KD-55A114,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-65X8500E9,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-55X8000E6,000,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-49X8000E4,800,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-65X7000E8,100,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-65X9000E11,200,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-85X8500D31,000,000بازرگانی ایران
Sony LED KDL-49W660E4,100,000بازرگانی ایران
Sony LED KDL-32R300E1,700,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-75XE859618,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-55XD93059,200,000بازرگانی ایران
Sony LED KDL-55W800C5,000,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-49XE70055,000,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-49XE80966,100,000بازرگانی ایران
Sony LED KDL-40WE6632,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-65A121,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-55X7000E5,400,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-43X7000E3,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-55X9300E10,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-65XD85999.500.000بازرگانی ایران
Sony LED KDL-49WE6653,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KDL-50W800C4,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-75X9000E22,300,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-55X9000E7,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-55X8500E6,300,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-65X8500D11,500,000بازرگانی ایران
Sony LED KD-49X7000D4,800,000بازرگانی ایران


 

لیست قیمت تلویزیون‌های پاناسونیک (Panasonic TV)

مدلقیمت (تومان)گارانتی
Panasonic LED TH-60A4305,700,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-49DX650R4,200,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-49D410R3,100,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-49DS630R3,600,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-42A4102,200,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-L42E62,600,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-58DX7008,300,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-43DX4003,100,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-49D4103,000,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-43DS6302,800,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-55DX6505,400,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-43D4102,200,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-43D3301,900,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-49D3302,600,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-40DS5002,000,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-40D4001,800,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-50CX4003,000,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-55C3303,700,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-55DS6304,700,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-55CR85212,000,000آژند سرويس
Panasonic LED TX-55CX4004,900,000آژند سرويس
Panasonic LED TH-32C4001,200,000آژند سرويس
Panasonic LED TC-43CS6302,800,000آژند سرويس
 


لیست قیمت تلویزیون‌های فیلیپس (Philips TV)

مدلقیمت (تومان)گارانتی
Philips LED 55PFT61003,800,000شکوفا الکتریک
Philips LED 43PFT40022,000,000شکوفا الکتریک
Philips LED 43PFT61002,300,000شکوفا الکتریک
Philips LED 49PUT58013,100,000شکوفا الکتریک
 


لیست قیمت تلویزیون‌های هایسنس (Hisense TV)

مدلقیمت (تومان)گارانتی
Hisense LED 65M7000UWG7,800,000زرين نماي کاسپين
Hisense LED 50N30002,500,000زرين نماي کاسپين
Hisense LED 32N2173FT1,000,000زرين نماي کاسپين
Hisense LED 43N2171FT1,800,000زرين نماي کاسپين
Hisense LED 50K31102,200,000زرين نماي کاسپين

 

 

لیست قیمت تلویزیون‌های مارشال (Marshal TV)

مدلقیمت (تومان)گارانتی
Marshal LED ME-2802850,000مارشال
Marshal LED ME-2425700,000مارشال
Marshal LED ME-65034,100,000مارشال
Marshal LED ME-55343,100,000مارشال
Marshal LED ME-55332,700,000مارشال
Marshal LED ME-2412750,000مارشال
Marshal LED ME-2014650,000مارشال
 


لیست قیمت تلویزیون‌های ایکس‌ویژن (X-Vision TV)
 

مدلقیمت (تومان)گارانتی
X.VISION LED 49XT5202,200,000مادیران
X.VISION LED 32XTY4101,000,000مادیران
X.VISION LED 49XTU6252,800,000مادیران
X.VISION LED 49XK5502,100,000مادیران
X.VISION LED 55XTU8153,800,000مادیران
X.VISION LED 43XK5501,700,000مادیران
X.VISION LED 65XTU8155,800,000مادیران
X.VISION LED 43XS4121,800,000مادیران
X.VISION LED 55XTU6253,700,000مادیران
X.VISION LED LE-29D40900,000مادیران
X.VISION LED 24XS450700,000مادیران
X.VISION LED 48XLU7152,600,000مادیران
X.VISION LED 43XT5201,750,000مادیران
X.VISION LED 32XT5201,100,000مادیران
X.VISION LED 43XTY4101,800,000مادیران
X.VISION LED 55XTU8153,900,000مادیران
X.VISION LED 55XTU6153,600,000مادیران
X.VISION LED 43XT5101,600,000مادیران
X.VISION LED 32XS4501,200,000مادیران
X.VISION LED 32XK5501,100,000مادیران

 


لیست قیمت تلویزیون‌های دوو (Daewoo TV)
 

مدلقیمت (تومان)گارانتی
Daewoo LED DLE-49H5100-DPB2,700,000انتخاب
Daewoo LED DUHD-43H7000-DPB2,500,000انتخاب
Daewoo OLED-65H900015,100,000انتخاب
Daewoo LED DUHD-75H7000-DPB17,000,000انتخاب
Daewoo LED DLE-55H5100-DPB3,600,000انتخاب
Daewoo LED DLE-43H2100-DPB2,000,000انتخاب
Daewoo LED DLE-43H5100-DPB2,300,000انتخاب
Daewoo LED DUHD-49H7000-DPB3,100,000انتخاب
Daewoo LED DLE-50H2200-DPB2,600,000انتخاب
Daewoo LED DUHD-50G8000-DPB3,800,000انتخاب
Daewoo LED DLE-50H2100-DPB2,700,000انتخاب
Daewoo LED DLE-50H2000-DPB2,600,000انتخاب

 

 

لیست قیمت تلویزیون‌های تی سی ال (TCL TV) 

مدلقیمت (تومان)گارانتی
TCL LED 55P2US3,400,000ماديران
TCL LED 49C2LUS2,900,000ماديران
TCL LED 55C2LUS3,900,000ماديران
TCL LED 43P1F1,900,000ماديران
TCL LED 49P3CF2,700,000ماديران

 

 

لیست قیمت تلویزیون‌های اسنوا (Snowa TV)

مدلقیمت (تومان)گارانتی
Snowa LED SLD-32S30BLDT21,100,000انتخاب
Snowa LED SLD-65S36BLD5,800,000انتخاب
Snowa LED SLD-55S41BLD4,000,000انتخاب
Snowa LED SLD-55S39BLD3,500,000انتخاب
Snowa LED SLD-50S44BLD2,400,000انتخاب
Snowa LED SLD-43S44BLD2,000,000انتخاب
Snowa LED SDL-42S220BLD1,800,000انتخاب
Snowa LED SLD-43S30BLDT21,900,000انتخاب